גיבויים בענן

גיבויים בענן

גיבויים בענן

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן
מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. נולום ארווס
סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודו

1
 • שטח דיסק: 100 ג'יגה
 • כמות תעבורה: 1000 ג'יגה
 • חיבורים במקביל: 10
 • מיקום: גרמניה
50.00/לחודש
כולל: FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS
לרכישה אונליין
2
 • שטח דיסק: 500 ג'יגה
 • כמות תעבורה: 2000 ג'יגה
 • חיבורים במקביל: 10
 • מיקום: גרמניה
70.00/לחודש
כולל: FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS
לרכישה אונליין
3
 • שטח דיסק: 1000 ג'יגה
 • כמות תעבורה: 5000 ג'יגה
 • חיבורים במקביל: 10
 • מיקום: גרמניה
100.00/לחודש
כולל: FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS
לרכישה אונליין
4
 • שטח דיסק: 2000 ג'יגה
 • כמות תעבורה: 10000 ג'יגה
 • חיבורים במקביל: 10
 • מיקום: גרמניה
130.00/לחודש
כולל: FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS
לרכישה אונליין
5
 • שטח דיסק: 5000 ג'יגה
 • כמות תעבורה: 15000 ג'יגה
 • חיבורים במקביל: 10
 • מיקום: גרמניה
180.00/לחודש
כולל: FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS
לרכישה אונליין
6
 • שטח דיסק: 1000 ג'יגה
 • כמות תעבורה: 20000 ג'יגה
 • חיבורים במקביל: 10
 • מיקום: גרמניה
250.00/לחודש
כולל: FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS
לרכישה אונליין

ברכישת שירות זה מגיע לך 15% הנחה - קוד הקופון הוא MB58K3G3 *הקופון תקף ל-12 חודשים, הקופון תקף לחבילות 2 ו-4 בלבד

צור קשר עכשיו